2 Bình luận
 • Saru1116

  Haizz. Thơ với thẩn.

 • Saru1116

  (Cho các bác ngại Gúc)


  Mẹ tôi chửi kẻ trộm (Tòng Văn Hân)

  Những lần gà nhà tôi bị mất

  Mẹ tôi chửi:

  - Cái đứa trộm gà ơi

  Ta cầu mong cho ngươi

  Nuôi được gà đầy đàn

  Lứa này tiếp lứa khác

  Có nhiều gà nhất bản

  Có nhiều gà nhất mường!

  Những lần lợn con nhà tôi bị mất

  Mẹ tôi chửi:

  - Đứa nào trộm lợn nhà tôi

  Thì hãy có nhiều lợn

  Đàn tiếp đàn núc ních

  Lứa tiếp lứa không ngừng

  Bán được nhiều tiền nhé!

  Từ thuở bé đến giờ

  Hễ nhà mình mất gà mất lợn

  Tôi đều nghe thấy mẹ tôi chửi như thế

  Cầu mong cho kẻ trộm kia khá giả

  Không bao giờ đến nhà tôi ăn trộm nữa.

  Tôi là đứa con gái dưới mức bình thường

  Nhan sắc không bằng đám bạn

  Khéo léo không bằng người ta

  Thế mà có hẳn bốn nhà

  Muốn được tôi làm con dâu của họ.

Website liên kết