8 Bình luận
  • Rantanplan

    Anh Hùng thì có tâm với cộng động, năng chia sẻ. Được cái JoomArt là chuẩn, mấy cái sau chưa được lắm. Mấy vụ đầu tư cũng chưa ngon, trừ đất.

  • Rantanplan

    Mình nghĩ crypto nên để Tech Lead tạo ra cái gì đó. Ở thời điểm này mà nói áp dụng, ứng dụng... chắc rất khó đấy.

  • Ghim

    Lên thuyền

Website liên kết