1 Bình luận
  • AnNhien86

    Ngưỡng mộ 😍

    Hai người đi cũng nhau hơn 70 năm, gắn bó như vậy, giờ 1 người ra đi trước, người ở lại buồn lắm.

Website liên kết