1 Bình luận
  • ghotship01

    Giữ đc trung nguyên là tốt, thà đưa con mẹ Thảo này tiền tiêu, chứ đưa mụ ấy Trung Nguyên thì bả phá nát bét ra cho mà xem.

Website liên kết