1 Bình luận
  • signoreV

    Chửi thẳng mặt sếp rồi nghỉ thôi. Sếp với đồng nghiệp như vậy thì ở lại làm gì.

    Thực trạng đáng buồn vì những chuyện như vậy thường xuyên xảy ra ở nhiều nơi, đến nổi dần ai cũng chấp nhận chuyện đó, coi nó là chuyện bình thường, nhất là phụ nữ.

Website liên kết