18 Bình luận
  • AvanSutoLatsu

    Hôm trước nghe đọc tiểu sử toàn thấy làm tình báo với hậu cần, sợ vcl

  • duongxavandam

    Thực ra cái chúng ta hy vọng nên là hệ thống hoàn hảo, chứ không phải là 1 ai đó cụ thể. Hy vọng 1 ai đó cụ thể có thể chúng ta sẽ phải trả giá tương lai 10-20 năm. Lịch sử vừa diễn ra trước mắt. Một hệ thống hoàn hảo sẽ kiểm soát được sai lầm cá nhân. Trông chờ vào 1 ai đó khiến chúng ta quay trở về tư duy của thời phong kiến.

Website liên kết