2 Bình luận
  • NAD

    Thử trồng đâu có sai, ko thành thì thôi, nhiều ng có vẻ cứ làm quá

    • quaiquy

      @NAD vấn đề là làm như mèo mửa và ai cũng hiểu nó sẽ thất bại vì không phù hợp. Tốn 1 mớ tiền.

Website liên kết