1 Bình luận
  • TuNgox6

    Nếu đúng vậy thì đó chính là tin vui của chúng ta. TQ đã phát triển một cơ sở hạ tầng quá tốt cho sản xuất. Giờ mà nó lo phát triển quyền lực mềm nữa thì vô đối. Hên là nó không làm vậy!

Website liên kết