10 Bình luận
 • dandong

  CA nắm quyền sinh,quyền sát. Chỉ có chuyện các a diệt nhau thôi chứ bố ông nào dám động vào các a.

  Trách sao các a càng ngày càng lộng hành.

 • trieutulong99

  Từ giờ nhà báo, công dân nào viết (nói) về tiêu cực, xong công an bảo ko có tiêu cực thế là nhà báo, công dân vào tù. Việc vào tù chưa bao giờ dễ dàng như bây giờ.

 • dandong

  CA nắm quyền sinh,quyền sát. Chỉ có chuyện các a diệt nhau thôi chứ bố ông nào dám động vào các a.

  Trách sao các a càng ngày càng lộng hành.

 • cristiano2

  Ai bảo anh lôi ra làm chi? Người ta bắt luôn cả anh rồi

 • cmcc
  Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

  Vãi cả luật, thế này thì các anh thích bắt ai chả được. Bảo là bỏ lọt tội phạm cũng thành lợi dùng quyền để xâm phạm lợi ích các anh rồi. vcl

 • trieutulong99

  Từ giờ nhà báo, công dân nào viết (nói) về tiêu cực, xong công an bảo ko có tiêu cực thế là nhà báo, công dân vào tù. Việc vào tù chưa bao giờ dễ dàng như bây giờ.

 • OmzesT

  Khác gì bọn Mafia đâu nhỉ

Website liên kết