1 Bình luận
  • Ice

    Không bất ngờ. Từ 2 tháng trước khi gọi Grab với Be lên pitch và đấu thầu thì đã thấy Be sẽ ăn còn Grab bị đẩy ra rồi. Căn bản CEO mới của Grab là dân FMCG brand lớn nên cách nói chuyện vẫn kiểu FMCG, sang đây là bị dội ngay.

Website liên kết