5 Bình luận
  • TanNg

    Vấn đề hay đấy nhưng mà nội dung hơi non. Tàu to không chỉ để khoe mà còn để hốt thị phần của đối thủ do tính sẵn sàng về inventory, tính đơn giản trong booking chỗ. Và nhận định quan trọng nhất về họic thuyết đó là cần nhận thức rõ ràng là đừng nhầm tưởng tưởng lợi thế về giá cả, chi phí là tất cả trong kinh doanh.

  • TanNg

    Tặng token chủ link lấy động lực gửi link chuyên môn, dù ổng triệu phú hơn mình rồi

Website liên kết