28 Bình luận
  • K2T2

    @GialanG Bậy nào. Khi mở cửa chỉ nên mở chậm và mở 1 phần trước, tới khi thấy ok mới mở hẳn đi ra. Còn quả này 1 phát full option thế thì bố ai tránh nổi

Website liên kết