1 Bình luận
  • FcLomCom

    Tối giản xong lại ngày càng phức tạp hoá, cuối cùng làm giống y như thật, rồi lại chuyển về tối giản. Dùng mãi 1 cái gì đó nó cũng chán, thay đổi cho đỡ chán thôi mà.

Website liên kết