36 Bình luận
  • qsilk

    Đá kinh thật, toàn lao gầm giày thẳng vào mắt cá và ống đồng đối phương.

Website liên kết