15 Bình luận
  • weworkvn

    Phụ nữ sinh ra đều bé nhỏ

    Sức đâu gồng gánh được biển khơi

    Thôi thì Khiêm tốn xin chỉ gánh

    Trước mình bồng đảo đúng một đôi

Website liên kết