1 Bình luận
  • citihal

    Đó thật biết là vậy, nhưng dkmn gặp có mấy thằng hl thật sự nhưng mặt vẫn phải cười ) chắc đây là cảnh giới cao nhứt của sự thể hiện chuyêng nghiệp nơi công xở đang nghĩ trong đầu, dm gặp ở quê sau làm về trùm chăn đập cho trận sml mới hả dạ, dkm chúng mài nhé!

Website liên kết