8 Bình luận
  • ConCoVN

    Hồi bé hay nghêu ngao: chaly chaly cuc cu, bà Điềm bà Điềm ư (vì ở xóm có bà tên Điềm)

Website liên kết