19 Bình luận
  • kekin

    @NAD nhuộm đen từ Mỹ Vị Thiên Vương rồi bác, ngay sau phim Xin Chào Thầy, trước cả Tầm Tần Ký 2 năm


    (trả lời xong mới thấy mình đúng là fan TVB chuẩn chỉnh)

Website liên kết