37 Bình luận
  • AvanSutoLatsu

    Đặt ti vi trước giường vừa nằm vừa xem lại chả sướng. Phong thuỷ vớ vẩn.

  • kedienro

    Phong thủy là kinh nghiệm đúc kết của người xưa, thời đó làm gì có tivi mà phong với thủy.

Website liên kết