23 Bình luận
  • dongtataydoc88

    Điên. Thất bại là khả năng bẩm sinh của con người rồi, cần gì fai nọ kia mới thất bại

Website liên kết