17 Bình luận
  • vn_forest

    Hoàn toàn hợp lý. Những người thiếu trách nhiệm thường dùng từ thích để che đậy, mà họ lại rất nhanh thay đổi sở thích!

Website liên kết