8 Bình luận
 • TanNg

  60 tỷ thì không đủ làm đâu, phần cứng cũng hết chỗ đó rồi, phần mềm thì có thể đủ.

 • taoaman

  Khoán gọn cho chị thảo thôi

 • Rantanplan

  Không đủ, nói ra thế là bất lợi cho giá trị hệ thống CK hiện tại và bất kể cái gì định làm sắp tới.


  Đi mua hoặc tự làm một cái na ná thì vô cùng. Còn để chạy và vận hành trơn chu cho cả hệ thống CK Việt Nam thì vài trăm tỷ cũng xứng đáng.

 • dzerg

  Không biết mr tea ý ra sao thôi

 • peganodev

  1. Là các bố kém cỏi. Hoặc

  2. Là có lợi ích trong đó

  Mà cũng có thể là 1+2

 • nguyentrieu89

  thị trường méo mó bỏ xừ, hễ hô hào tăng thì nó giảm, mà nói giảm thì nó đổ đèo

Website liên kết