1 Bình luận
  • hollger

    Bắt đầu có sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa Bệnh viện công và bệnh viên Tư nhân.

    Có điều nếu bệnh viện công không cải thiện dịch vụ mà cứ đòi tăng giá thì ai dám vào đây

Website liên kết