1 Bình luận
  • ntmj27

    Ờ, có nghĩa là 3.5 tỷ đàn ông x 2% = 70tr người đáng bại được em

Website liên kết