1 Bình luận
  • kekin

    Tech thì sđt phải kí sinh vào số tk, dạng 1 ví như Momo thôi, chứ số đt làm số tk và có chức năng như 1 tk ngân hàng thì chưa ai làm

Website liên kết