2 Bình luận
  • Firefly

    Thực hiện không đồng bộ từ các cấp và có lựa chọn, nên nhiều bạn lên ĐH gánh chịu hậu quả thấy mẹ luôn.


    Mấy bạn trước mình học cùng, học tiếng Pháp nhưng lên Đại học thì bắt buộc có Chứng chỉ tiếng Anh làm chuẩn đầu ra (TOEIC, IELTS...) và chỉ có tiếng Anh là lựa chọn duy nhất nên bắt đầu lại từ con số 0 với tiếng Anh khổ thân. Học thì được, mà môn ngoại ngữ nó kéo xuống nên toàn bị mất học bổng oan vì môn ngoại ngữ này.

Website liên kết