1 Bình luận
  • downfall

    Các loại tiếng được chọn làm ngoại ngữ 1 là chương trình có sách giáo khoa, được công nhận học sinh "có học ngoại ngữ bắt buộc" thay thế cho tiếng Anh.

    Ví dụ tiếng Pháp đã được dạy từ lớp 1 như môn ngoại ngữ chính thức ở nhiều trường ở Việt Nam từ lâu.

    Văn bản chỉ là khung hướng dẫn để các trường chính thức mở thêm các lớp tiếng Hàn hoặc Đức cho học sinh chọn thôi mà.

Website liên kết