38 Bình luận
  • bsthanhhb82

    Giờ cái gì cũng tiền, bn nhà thì hoàn cảnh éo le, là thu nhập chính trong nhà sau khi bị thì cả gia đình ảnh hưởng theo, vậy mà bó bột xong cho cũng cố dúi cái phong bì, mình phải nhận để yên tâm rồi lấy trừ hết vào tiền thuốc cho, nhiều lúc cũng khổ

  • bobe

    @bsthanhhb82 cảm ơn bác sỹ có tâm

Website liên kết