1 Bình luận
  • kekin

    Chiếc biển dài 30E rõ là 30F dán keo thành E. Còn chiếc biển vuông xa xa kia cũng có vấn đề gì mà giữ luôn ta?

Website liên kết