1 Bình luận
  • Scouter

    Triều nhà Tống là triều đại có quân đội yếu nhất trong các triều đại TQ. Lý do sâu xa là do bãi bỏ đặc quyền của các tướng lĩnh

Website liên kết