2 Bình luận
  • tuannguyenvt

    kể cả chụp trượt cháu bé chết thì cậu ấy củng đã ko màng nguy hiểm và cố hết sức mình làm 1 việc tốt. đáng biểu dương

  • toidq

    Tay cậu ấy đã đở trúng bé nhưng do trọng lực quá lớn và chưa kịp đứng vửng khi vừa bị ngã nên bé bj đập xuống tôn là chuyển khó tránh khỏi.

    Cho dù có đở trượt thì hành động của cậu ấy đã đáng được tuyên dương rồi.

Website liên kết