2 Bình luận
  • quatangdogia

    đăng kí ly hôn rồi lại kết hôn tằng tằng có khi lập kỷ lục luôn

  • quatangdogia

    Đấy. Nước lạ hiện đại thế. Chả bù nước mình, không chịu thay đổi gì cả. Em ra phường mấy lần mà không có phát người để đăng ký kết hôn

Website liên kết