1 Bình luận
  • Scouter

    Sao tôi thấy diễn biến giống như trước thềm WWII, phe đồng minh đang nhẫn nhịn trước thằng khựa trong khi nó vừa bom vũ khí sinh học, vừa diệt chủng

Website liên kết