1 Bình luận
  • edulifevn

    Hiện có nhiều bài thi Vstep tiếng Anh để đánh giá các bậc trình độ, cụ thể như sau:Bài thi tiếng Anh bậc 1 tiểu học (tiếng Anh A1 Tiểu học)Bài thi chứng chỉ tiếng Anh A2 hay Vstep.2 dành cho người lớn (tiếng Anh bậc 2)Bài thi tiếng Anh bậc 2 THCS (tiếng Anh A2 bậc THCS)Bài thi tiếng Anh bậc 3 THPT (tiếng Anh B1 bậc THPT)Bài thi tiếng Anh bậc 3-5 hay Vstep 3-5 (tiếng Anh B1, B1, C1 cho người lớn)

Website liên kết