11 Bình luận
  • Sonomi102

    @bookmarks1 Nhà thổ = Thổ xướng. Từ xướng = 娼 ý chỉ người nữ ca hát gọi là ca nữ. Nhưng thực tế thì ca nữ lại "kiêm nhiệm" chức năng của gái điếm nên từ Xướng mới mang nghĩa chính là gái điếm. Từ thổ có thể hình dung là từ "thổ cư", "thổ dân" có nghĩa là cư trú nơi sở tại, dân sở tại, trong trường hợp "thổ xướng" thì ý chỉ "điếm sở tại" chỉ mang tính địa phương, có nghĩa là điếm không giấy phép, điếm chui, điếm không đóng thuế.

    Tóm lại: Nhà thổ là nơi có chứa gái điếm kinh doanh chui.

Website liên kết