1 Bình luận
  • cristiano2

    Tự do ngôn luận ở đâu rồi? Không thấy 3 que xỏ lá nó đòi quyền lợi cho ông Trump nhỉ?

Website liên kết