1 Bình luận
  • trinhkhuyen

    Đương nhiên Covid lây được qua đường hàng hoá, thực phẩm. Chả cần FDA hay thằng nào chứng nhận cả.

    Nhưng sợ thế thì chỉ có cách không ra khỏi nhà, ỉa ra rồi ăn lại, đái ra rồi uống lại thì mới an toàn 90%.

Website liên kết