15 Bình luận
  • TanNg

    Người ta mang tiền vào giúp phát triển kinh tế, không cám ơn đi lại còn thái độ. Tư duy thế thì ăn s***.

Website liên kết