1 Bình luận
  • kekin

    Đây là món mà khi mình vào bất cứ quán Huế nào cũng gọi 1 dĩa nếu vào lần đầu

Website liên kết