5 Bình luận
  • igans

    Những người nào bị thì nhiễm hết rồi...chỉ còn lại người khỏe mạnh thôi á

  • artist2014

    Có vẻ như Vacxin đã bắt đầu phát huy tác dụng

  • kekin

    xuống nhanh nhỉ? Mình chỉ sợ VN chưa đến giai đoạn bùng lên để tuột xuống như biểu đồ chung toàn cầu

Website liên kết