1 Bình luận
  • kedienro

    Thần Tài là người Tàu, cúng thần Tài là phong tục của bọn Tàu, tinh thần nô lệ Tàu đã ăn sâu vào nhiều người Việt, thật khó để xóa bỏ.

Website liên kết