3 Bình luận
  • hoangdang223

    Ông ba bị.

  • phanvanhau11

    Ngày xưa hồi em bé tí sợ lợn vch. Có lần hư bị mẹ bỏ ra chuồng lợn nhà hàng xóm. Con lợn mới lấy về nó bé. Em lần mò nó thì thấy cũng khoái. Sau toàn đòi sang nhà hàng xóm xem lợn ngủ. Tới khi thịt nó thì... ăn cái đuôi ngon vch .

Website liên kết