16 Bình luận
  • hakieu

    Sau đi xin việc, lý do nghỉ ở công ty cũ sẽ kiểu: Công ty chuyển địa điểm, nhưng không báo cho em địa chỉ mới :v

Website liên kết