10 Bình luận
 • ntmj27

  Ko đóng góp cg cần được chia nhé

 • tuannguyenvt

  Tiền là đặc ân của người giàu, là máu và nước mắt của người nghèo trong hoàn cảnh khốn cùng.

 • toidq

  Bất bình đẳng trong phân phối. Đây là họ nói về việc họ mua mà không được phân phối hợp lý chứ không phải là họ xin. Nên không nói đên chuyện đóng gói ít hay nhiều.

 • StandByMe

  Mua bán thì là thương mại rồi. Mấy bọn sx được thì nó bán cho dân nước nó trước, rồi đến những thằng thân với nó. Đòi bình đẳng gì được.

 • BoDaDaiSu

  Yêu cầu góp theo năng lực nhận theo nhu cầu nhé

 • trongk41

  Ở đây là họ cũng có tiền, họ cũng muốn mua. Nhưng méo bán cho vì mấy anh lớn cậy nhiều tiền hơn mua đứt rồi. Họ muốn có phần để mua công bằng về giá chứ không phải được đặc ân về giá.

 • kexala2021

  đời nó là thế, có bao giờ có công bằng giữa giàu nghèo đâu, ngay như trong nước mễ, mấy anh dân đen có bao giờ công bằng với mấy anh cartel đâu

 • signoreV

  Mua bán thương mại thì thằng nào đặt trước, trả tiền cao thì bán thôi. Cứ thế mà chờ tới phiên. Anh vô quán ăn sau người ta rồi bảo tôi có 1 người, bên kia có 15 người (người ta tới trước) thì bán cho tôi trước đã rồi bán cho bọn kia sau thì sao mà ngó được. Có phải làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu đâu mà đòi chia đều.

 • zeromen

  tít phụ trong đa phần các trường hợp giống bao cấp quá, nhưng nếu là vaccine và các lĩnh vực khác mang tính chất đảm bảo mức căn bản đời sống của toàn dân không phân biệt và đảm bảo ý nghĩa tại sao đẻ ra chính phủ làm gì thì OK.

Website liên kết