8 Bình luận
  • kekin

    Mình tưởng theo tuyến nội dung thì sẽ đến "điều thứ 3, là nhét b vào b người khác", làm được cả 3, thì gọi là "chồng"

Website liên kết