1 Bình luận
  • zeromen

    cũng nhờ phía dân chủ ủng hộ mạnh mẽ quá, chiến thắng dành cho phe dân chủ, đấu tranh 4 năm không ngừng nghỉ, TT đi công du mà nó cũng lôi ra tòa xử

Website liên kết