17 Bình luận
  • TanNg

    Nếu không muốn gọi là Chinese virus thì nên gọi là Lunar NewYear.

  • Ahem

    Hầu hết người nước ngoài mình gặp ở VN đều gọi đơn giản TET.

Website liên kết