4 Bình luận
  • Ghim

    7 ngày nghỉ tết là thời điểm vàng để làm, giờ làm thì căng quá

  • chungnguyenshd

    em f2 vừa đi lấy mẫu về xong, 5 người chung 1 lọ chứa mẫu. Lọ nào nghi ngờ dương tính lại gọi 5 người đi lấy mẫu lại, chọc vào mũi lấy mẫu thốn vãi giờ mới đỡ

  • kexala2021

    Đồng nghiệp em từ hải dương về kể, dân vẫn ung dung vãi ra, mở tiệc, chúc tết, hàng quán, tụ tập, vẫn như chưa hề có dịch covi. éo hiểu được dân ở đó họ nghĩ cái gì nữa

Website liên kết