18 Bình luận
  • TanNg

    Mỹ giờ cũng khỏi cần khảo sát khoa học, cứ thế nói khơi khơi dựa trên lập luận như mình

Website liên kết