20 Bình luận
  • tsonega

    Thành , Quang, Quỳnh đều là đối tượng xã hội. Vậy làm sao họ có thể chắc chắn nếu cây sưa chết thì họ 100% thu mua được mà tổ chức kế hoạch làm nó chết vậy nhỉ?

Website liên kết